Informacije na: 08008885

Kontakt

Adresa našeg ureda:

Eugena Kvaternika 1, 53000 Gospić

 

Besplatni telefon za rezervacije i informacije:
08008885

 

Pravni podaci
Obrt za prijevoz putnika VELEBIT-TOURS
vl. Marijan Vukelić

Donji Kosinj 25
53203 Donji Kosinj

OIB: 05983230574
Žiro račun:
HR6723600001102132855
kod ZABA d.d. Zagreb

autobus

Facebook

*/?>